Portal Hakkında

Çöpüme Sahip Çıkıyorum Eğitim Portalı Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından DP World Yarımca’nın desteği ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin katkılarıyla öncelikle çocuk ve gençler olmak üzere toplumda bilinçli tüketim, çöpün azaltılması ve geri dönüşüme yollanması konularında farkındalık yaratmak üzere tasarlanmıştır. Portalda üçüncü sınıf öğretmenleri için eğitici eğitimi sistemi, ayrıca herkese yönelik olarak tasarlanmış bir eğitim modülü bulunmaktadır.

Öğretmenler İçin

Üçüncü sınıf öğretmenlerinin sınıf içinde uygulamalarına uygun biçimde, pedagojik içerikle hazırlanmış olan eğitim sistemine buradan ulaşabilirsiniz.

ogretmenicin

Herkes İçin

Çöpün azaltılmasının, doğru yere atılmasının önemi ve geri dönüşüm konularında bilgilenmek, çevresindekilere bilgi vermek isteyen sorumlu vatandaşlar için hazırlanan akran eğitimi ve diğer materyallere buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Teknik içeriği Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından hazırlanan Çöpüme Sahip Çıkıyorum Eğitim Programı, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından pedagojik, etkileşimli ve uygulamalı bir yaklaşımla tasarlanmış olup eğitici eğitimi ve sınıf içi eğitimleri olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Eğitim içeriği öğretmenlere yönelik, özel olarak tasarlanmış bir klasör içinde tüm uygulama bilgileri, teknik bilgiler ve uygulama malzemelerini kapsamaktadır.

12 farklı etkinlikten oluşan eğitim sistemi, öğretmenler tarafından kendi sınıflarında öğrencilerin etkin rol aldığı yöntemlerle uygulanmaktadır. Eğitim programı 2019-2021 arasında Körfez İlçesi ve Kocaeli genelinde tamamlanmış ve ardından dijitalleştirilerek ulusal ölçekte tüm 3. sınıf öğretmenlerinin kullanımına sunulmuştur.

Bugüne Kadar Neler Yaptık?

EYLÜL 2018

Çöpüme Sahip Çıkıyorum Eğitimleri Körfez İlçesi

EYLÜL 2018

«Çöpü Sıfırla» Kart Oyunu

HAZİRAN 2019

Eğitim Programı Revizyonu ve Geliştirme

ARALIK 2019

Çöpüme Sahip Çıkıyorum Eğitim Programı Kocaeli Geneli

ARALIK 2019

«Çöpü Sıfırla» Kart Oyunu

ARALIK 2019

Eğitim Programı Revizyonu ve Dijitalleştirme

EYLÜL 2021

Türkiye Genelinde Yaygınlaştırma

Proje Ortakları

Çöpüne Sahip Çık Vakfı

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, çöp üretiminin en aza indirgenmesi ve üretilen çöpün doğru yere atılması yönünde toplumda davranış dönüşümü sağlamak, bu yolla daha temiz bir çevre ve yaşam alanı oluşturulmasına katkıda bulunmak misyonuyla 2015 yılında kurulmuştur. Vakıf bu misyonunu yerine getirmek üzere farkındalık ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmekte, model uygulama ve projeler geliştirmekte ve yerel yönetimler-karar vericiler nezdinde savunu çalışmaları yapmaktadır.

 

 

 

DP World Hakkında

DP World, deniz taşımacılığı yoluyla nakliye ve lojistik hizmeti veren global bir şirketler grubudur. Dünyada 78 ülkede 295 işletme ile faaliyetlerini sürdürmekte olup, 158 ülkeden yaklaşık 98 bin çalışanı bulunmaktadır.

 

DP World Yarımca Hakkında

Grubun Türkiye uzantısı olarak faaliyet gösteren DP World Yarımca, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 46 hektar alana kurulu olan limanda 500 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2015 yılından bu yana Türkiye’de faal olan kurum, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine de önem vermektedir.

Kocaeli Üniversitesi

Çöpüme Sahip Çıkıyorum Eğitimi’nin metodolojisi, pedagojik içeriği, uygulama akışı Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ, Doç. Dr. Elif ÖZATA YÜCEL ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem TEZCAN tarafından yürütülen detaylı bir çalışma ile hazırlanmıştır. Eğitici eğitimi biçiminde geliştirilen içerik, çocuğun aktif katılımcı olarak odağında bulunduğu, deneyim ve gözleme dayalı etkileşimli 12 etkinlikten oluşturulmuştur. Eğitimin ilçe ve il ölçeğinde hayata geçirilen pilot çalışmalarından elde edilen sonuç ve geri bildirimler akademisyenler tarafından incelenerek, süreç boyunca eğitim içeriğinde düzenlemelere gidilmiş ve içerik son haline getirilmiştir. Fakülte, ayrıca eğitimin dijitalleştirilmesi sürecinde de uzman katkıda bulunmuştur.